En historisk mötesplats

Om Karlskrona Gården

Bergqvistska gården förklarades som byggnadsminne 2001. Byggnaderna ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Café Nyfiket | Bergqvistska gården i Karlskrona.

Caféet ligger på Bergqvistska gården‎. Den ursprungliga gården brann ner i stadsbranden 1790. Men redan året efter hade det gula gathuset återuppbyggts. Runt 1800 tillkom det tidstypiska lusthuset. Gårdens ursprungliga namn var Gyllensköldska gården efter handlare Gyllensköld. Sitt nuvarande namn fick den efter bankdirektör J A Bergqvist som ägde gården mellan 1859 och 1888. Vi tror på att förändra genom att göra och därför driver vi Nyfiket här på Bergqvistska gården‎. Genom kafé, konserter och andra evenemang försöker vi att skapa en plats där gammal kultur som finns här kan möta ny kultur från andra hörn av världen. Vi vill att kulturarvet ska vara levande och tillgängligt för många.
Köpmannagården utgör ett typiskt exempel på 1800-talets bebyggelse i Karlskrona. är belägna inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. En viktig del i riksintressemotiveringen är den till stora delar genomförda stadsplanen som delar staden i en civil och en militär del.
Stadsplanen upprättades av Erik Dahlbergh 1683 och består av ett rutnätssystem med strålgator enligt klassiska ideal efter förebilder från Italien och Frankrike. Den civila bebyggelsen var med enstaka undantag uppförd i trä, ofta med en sockelvåning i sten för att jämna ut de stora nivåskillnaderna. Enligt gängse mönster på Trossö låg bostadshusets långsida mot gatan och uthuslängorna inne på gården. Karaktären av enhetlig trästad med enkla mot gatan ljusa panelade fasader dominerade Karlskrona till 1870-talet.
En historisk mötesplats

Köpmannagården


En praktfull köpmannagård och historisk mötesplats med anor från 1690-talet.

Gården är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Kristianopel.

Café Nyfiket i charmiga Kristianopel.

I den gamla kulturminnesmärkta köpmannagården´s trädgård hittar man ett charmigt sommarcafé. Hembakade kakor av alla de sorter, kroppkakor finns på menyn. Caféet är beläget i trädgården till den gamla kulturminnesmärkta köpmannagården. Sittplatser finns även under tak i ladan på gården. Stenungnsbakat bröd bakas vid evenemang och speciella tillfällen.
Kristianopels betydelse som hamn och handelsplats har varierat alltsedan Christian IV grundade staden år 1600. Under 1800-talet blev Kristianopel en viktig kusthamn och köpingen upplevde ett uppsving. De gamla ryggåsstugorna ersattes av något större hus, vilka utgör den småskaliga trähusbebyggelse vi ser idag. Byggnadssättet är vanligtvis traditionellt blekingskt med ett mindre bostadshus i två våningar placerat längs gatan i det rätvinkliga gatunätet och med ekonomibyggnaderna placerade runt en gårdsplan bakom huvudbyggnaden.

Bostadshuset med lanthandeln uppfördes förmodligen under 1850-talet, men det är inte omöjligt att det byggdes redan under 1700-talet. Från 1824 är det möjligt att följa köpmannagårdens ägare. År 1880 tog landstingsledamot Salomon Helander över gården. Familjen bestod av fem personer och man hade ett handelsbiträde anställt samt en dräng och en piga. Runt 1920 såldes rörelsen till köpman Wictor Olander som drev affären och bageriet fram till 1938. Rörelsen övertogs av sonen Harry som 1945 sålde den till paret Johannesson.

Lanthandeln drevs av paret Johannesson utan anställda fram till 1995. Till en början året om men från 1960-talet endast sommartid. Huvudbyggnaden är hela 26 meter lång och byggd av trä ovanpå en låg stenfot. De kvartskluvna stockarna på hörnen mellan knutlådorna är typiska för denna del av kusten. Interiörerna i huvudbyggnaden är välbevarade och få förändringar har genomförts. Planlösningen och fasta snickerier som takbjälkar, dörrar och fönster finns kvar. Det finns ett stort antal rum i byggnaden – tio rum, fem hallar, tre kök och en butik.

Att stiga in i lanthandeln är som att ta ett kliv ett halvt sekel tillbaka i tiden. Det allra mesta av inredningen härstammar från moderniseringen 1945-46. Efter det har mycket få ändringar gjorts men som exempel finns en kyldisk från 1960-talet. Bland de äldsta inventarierna märks den långa trädisken från 1800-talet med sina många lådor.

En av de mest iögonfallande ekonomibyggnaderna är bakstugan. I den stora bakugnen på nedervåningen finns plats för 30 stora brödkakor åt gången. På övervåningen finns ett bostadsrum med kakelugn. Verksamheten upphörde 1938, men idag används bakstugan återigen för brödbak vid speciella arrangemang. Den låga längan bredvid bakstugan har troligen använts för försäljning av bakstugans produkter. Senare har utrymmet använts som snickarbod.

Den stora ladan som går i vinkel med snickarboden uppfördes troligen under andra halvan av 1800-talet. I ladan fanns stallplatser för hästarna och förrådsutrymmen för de varor köpmännen handlade med. Köpmannagården förklarades som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen 2003. Gården är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Kristianopel. Kristianopel anlades 1599 som garnisonsstad och det danska rikets utpost mot öster. Staden omslöts av en bastionerad mur, som fortfarande kvarstår till betydande delar. Stadsplanen är i stort oförändrad. 1680 mister staden sina privilegier och blir 1718 köping under Karlskrona. En omfattande, småskalig bebyggelse kvarstår från köpingstiden.
En plats med mycket historia

Frågor ?

Hos oss är alla välkomna, stora som små! För bokningar och övriga frågor mejla gärna.

Karlskrona

Borgmästaregatan 19, 371 15 Karlskrona

Kristianopel

Storgatan 16, 373 78 Fågelmora
©2022 Café Nyfiket. Alla rättigheter reserverade.